Här kan ni läsa alla våra nyhetsbrev.

INFORMATION DECEMBER 2019

By |2019-12-17T13:58:05+00:002019-12-17 |Categories: Nyhetsbrev|

Under året avslutades arbetet med fiber- och elkablar, nu har hela vårt område fått möjlighet till fiberanslutning och Vattenfall har grävt ner elkablar och satt upp nya elskåp innanför respektive fastighets tomtgräns. Telia beslutade att stänga ner kopparnätet i Skeppsvik från och med den 2 dec. Det har krävts mycket grävarbete och våra vägar har blivit [...]

INFORMATION NOVEMBER 2019

By |2019-11-10T11:53:03+00:002019-11-10 |Categories: Nyhetsbrev|

Under veckan som gått har ett antal avstängningskranar på våra vattenledningar bytts ut. Området går nu att dela upp i 8 delar för att förenkla framtida läcksökning i vårt område. I samband med arbetet användes tidigare utbytta kranar för att minimera tiden respektive område/fastighet påverkades av vattenavstängningen. Antalet kvarvarande abonnenter i Telias kopparnät har minskat under [...]

INFORMATION SEPTEMBER 2019

By |2019-09-16T20:41:42+00:002019-09-16 |Categories: Nyhetsbrev|

Nu har arbetena med vårt fiber- och elnät avslutats. Första veckan i september besiktades våra vägar. Gästabudstaden som har schaktansvaret, Klerdals (gräventreprenören som även var vattenfalls representant) samt medlemmar från styrelsen, och en extern besiktningsman som föreningen anlitat deltog. Vägarna godkändes inte, det finns ett antal kantskador, skador i vägmitt samt tryckskador som inte är åtgärdade. [...]

Information februari 2019

By |2019-02-25T11:41:39+00:002019-02-25 |Categories: Nyhetsbrev|

Boka in den 11 maj 2019 för Skeppsviks Samfällighetsförenings årsmöte och Skeppsviks gemensamma anläggningars Samfällighetsförenings årsmöte.   Arbetet med fiber och el fortsätter. Prioriteringen från Gästabudstaden har varit att i första hand ansluta alla fastigheter som beställt fiber och samtidigt sätta upp stolpar för nya elskåp där el- och fiberledningar går in till tomten i samma [...]

Information november 2018

By |2018-11-17T14:07:31+00:002018-11-12 |Categories: Nyhetsbrev|

Arbetet med att gräva ner stolpar för placering av elskåp på resp tomt har påbörjats. Uppsättning och inkoppling av de nya elskåpen har försenats på grund av att fästen för själva skåpet på stolpen har saknats. Vattenfall efterlyser underskrivna avtal om elskåpens placering från ett antal fastighetsägare i etapp1 till 5. De sista avtalen till ett [...]

Information från styrelsen, november 2017

By |2017-11-15T12:13:56+00:002017-11-15 |Categories: Nyhetsbrev|

Vatten Under hösten har en mindre och två stora vattenläckor uppstått. Den första på Riggvägen, sedan en stor vid Skeppviksvägen och senast en stor läcka i närheten av Kuttervägens vändplan.  Vattenförbrukningen ökade onormalt i slutet av augusti och vi misstänkte att vi hade en vattenläcka vid korsningen Skonertvägen/Kölvägen. Det visade sig inte stämma, läckan hittades sedan [...]

Vattnet är avstängt i Skeppsvik

By |2017-09-13T21:59:54+00:002017-09-13 |Categories: Nyhetsbrev|

En större vattenläcka har uppstått idag onsdag, 2017-09-13 och vattnet är avstängt för hela Skeppsvik. En tank med dricksvatten står  vid sopstationen Skeppsviksvägen.  Arbetet med att laga läckan har påbörjats och kommer att fortsätta under torsdagen. Prognos förnärvarande är att läckan ska vara lagad till torsdag kväll.  Vattnet kan komma att vara påsatt under kortare perioder [...]

Viktig information inför grävarbete för fiber och elledningar

By |2017-08-28T17:27:40+00:002017-08-27 |Categories: Nyhetsbrev|

En gemensam förbesiktning med representanter från Skeppsviks samfällighet, Gästabudstaden , Vattenfall samt Gräv-entreprenören kommer att genomföras under de närmaste två veckorna. Den tänkta grävsträckan samt placering av kabelskåp kommer att märkas ut med markeringsfärg. Markerad grävsträcka kan komma att ändras om det vid grävarbetet visar sig uppstå hinder. Styrelsen vill göra er som fastighetsägare uppmärksamma på [...]

Information angående vattenfalls planer för elnätet i Skeppsvik.

By |2017-06-13T14:35:16+00:002017-06-13 |Categories: Nyhetsbrev|

Hela elnätet kommer att grävas ner samtidigt med fiber i vårt område. Arbetet beräknas börja i september. 6 nya stationer för elnätet kommer att byggas med placering enligt bifogade ritningar.    Exempel på en station, den finns i rött som på bilden eller i grönt Varje fastighet kommer att få ett eget mätarskåp på den egna [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.