Hela elnätet kommer att grävas ner samtidigt med fiber i vårt område. Arbetet beräknas börja i september.

6 nya stationer för elnätet kommer att byggas med placering enligt bifogade ritningar.

 

 Exempel på en station, den finns i rött som på bilden eller i grönt

Varje fastighet kommer att få ett eget mätarskåp på den egna tomten. Vattenfall/ABEKA kommer att sätta ut allas serviser vid tomtgräns och ta kontakt med alla husägare och upprätta ett avtal om placeringen av pollaren med mätarskåpet på. Vattenfall står för kostnaden för ett skåp vid tomtgränsen/inkommande servis.

På stämman kom frågan upp om möjlighet att få elskåpet uppsatt på den egna fasaden.

Styrelsen har fått information om att fastighetsägare som vill ha sitt mätarskåp på husväggen får stå för kostnaden själv och då skall det göras enligt Vattenfalls regler. Det innebär att grävning på tomt skall göras med rätt djup(45cm). I schakten skall det läggas godkända skyddsrör med dragtråd som kund själv får bekosta. Rören skall vara med slät insida och gula.

Fiber på egen tomt grävs normalt ner ca 20cm. För elledningar gäller ett större djup till en högre   kostnad.  Även själva installationen efter skåpet på husväggen medför en ökad kostnad. Kunden ombesörjer elarbetet efter mätaren.

Styrelsen