Undersökningstillstånd Koppartorp nr 1

Av |2022-02-19T16:49:06+01:002018-01-23 |Kategorier: Informationspunkt|

Ett Kanadensiskt bolag, Canadian Cobalt Projects Inc,  har ansökt om ett undersökningstillstånd hos Bergsstaten för att undersöka om det finns brytvärda mineraler inom ett i ansökan specificerat större området.  Alla fastigheter på Babordsvägen, samt några fastigheter på Styrbordsvägen,  Fockvägen och Spantvägen samt del av samfällighetens egen fastighet är direkt påverkat då de ligger inom det sökta [...]