Hej,

Vi är en ny styrelse och vi vill engagera så många som möjligt av er. Vi ser fram emot synpunkter från er, de är viktiga för oss i styrelsen, och ligger som grund för vår planering och våra beslut. Vi, alla som äger en fastighet i Skeppsvik, har ett gemensamt ansvar för vårt område. Det är också vi tillsammans som bestämmer hur vi vill ha det och vad vi ska göra. Vi i Styrelsen önskar att alla i samfälligheten ska vara delaktiga, komma med förslag och bidra efter förmåga.

Styrelsen har under juni och juli lagt ner mycket tid på att samla in information så att alla medlemmar ska få sin faktura för 2016. Ett glädjande besked är att vi har Naturvårdverket som medlem med en halv andel och att de har accepterat att börja betala sin andel av medlemsavgiften till oss. Naturvårdsverket äger mark vid gamla badet. Vi har för första gången på flera år haft en städledare för varje område som också äger en fastighet i det egna städområdet.

Till vår glädje har vi har haft ett högt deltagande på våra städdagar vilket vi ser som mycket positivt. Under höstens städdagar har röjning av sly prioriterats efter önskemål från våra medlemmar och städledare. Det finns en plan från 2004 då samfälligheten anlitade en Landskapsarkitekt och den ligger som grund för hur vi ska sköta våra grönområden även i framtiden.

Som ni säkert har noterat har vi under sommaren haft stora problem med blödande beläggning i de områden där det senast utfördes beläggningsarbeten. Det enda som hjälper är att sanda på blöta vägytor. Sandningen har i sommar skötts internt av föreningen.

Vi har nyligen startat en väggrupp. Som första uppgift kommer gruppen att hjälpa styrelsen med att ta in offerter för den sista etappen i vårt område som behöver ny beläggning.

Efter önskemål från våra medlemmar har snöpinnar satts upp på infarter och några andra strategiska ställen. Vi har under hösten anlitat ett företag som klippt våra diken.

Frankhyttans gård som har skött vårt vinterunderhåll tidigare år kommer att fortsätta med det. Styrelsen arbetar hårt med att förbättra dokumentationen när det gäller Samfällighetens vatten- och avloppsnät, brandposter m.m. Vi för också statistik över vattenförbrukningen för att kunna upptäcka eventuella läckor. Sophämtningskostnaderna har gått upp kraftigt och vi kommer framöver att prova sophanteringen i kärl istället för containrarna vid våra sopstationer. Vi kan alla spara kostnader genom att inte slänga annat än hushållssopor. Det finns ju en återvinningsstation alldeles i närheten som kan utnyttjas.

Vi ser ett behov av att även bilda en grupp som arbetar med frågor rörande vårt vatten och avloppsnät. Intresserad? kontakta styrelsen eller skicka ett mail till info@skeppsvik.net. Det är viktigt för oss alla att den som upptäcker vattenläckor kontaktar styrelsen så att vi snabbt kan vidta åtgärder. Alla kan bidra i det förebyggande arbetet genom att stänga av sitt vatten när man lämnar sin stuga för veckan eller vintern. Ni är välkomna att kontakta styrelsen eller skicka ett mail till info@skeppsvik.net med förslag, synpunkter alternativt om ni vill vara med i väg- eller vattengruppen eller hjälpa till på annat sätt.

God Jul och Gott Nytt År

önskar styrelsen