Våra allmänningar och städdagar

Allmänningarna förvaltas av Samfälligheten och får inte disponeras för eget bruk eller hanteras egenmäktigt. De röjs och städas gemensamt vid ett antal städdagar varje höst, under ledning av en utsedd städledare.

Under städdagarna ägnar vi fyra timmar åt att ytterligare försköna vårt fina Skeppsvik, lära känna grannar och umgås. Skeppsvik är indelat i 6 städområden. Av kartbilden nedan framgår det vilket städområde du tillhör. I god tid annonseras städdagarna på hemsidan och på våra anslagstavlor. Där finns också kontaktuppgifter till respektive städledare.

Arbete för föreningen under städdagen ger viss ersättning i form av ett avdrag på medlemsavgiften – det är således inget bidrag. Kan du inte närvara då ditt område städas, är du givetvis välkommen till ett annat – se bara till att markera din närvaro hos städledaren. Det finns också möjlighet att utföra arbete för föreningen vid andra tidpunkter på året – välkommen att kontakta styrelsen för mer information.