Dokument

Här kan du ladda ner våra dokument i pdf form.

Årsmöteshandlingar för 2019

Skeppsviks gemensamma anläggningars samfällighetsförening

Pga. säkerhetsskäl lägger vi inte ut original dokument med underskrifter. Dessa kommer att finnas för påseende på årsmötet.

Arkiv 2018

Årsmöteshandlingar för 2018

Pga. säkerhetsskäl lägger vi inte ut original dokument med underskrifter. Dessa kommer att finnas för påseende på årsmötet.