Välkommen till Skeppsviks Samfällighetsförening

Skeppsviks trevliga stugområde ligger ca 2 mil söder om Nyköping, i det lilla idylliska brukssamhället Nävekvarn. Området omges av Bråvikens natursköna norra kustlinje och Kolmårdens skogar och strövområden. Stugområdet är byggt på 1970-talet och består av 316 fastigheter, ca 80 av dessa används för permanent boende och resten är fritidsboende. Alla som äger tomt eller hus i Skeppsvik är automatiskt medlemmar i Samfälligheten.

Samfällighetens ansvarsområde är att förvalta föreningens vägar, samt vatten och avlopp och övriga anläggningar. För att hålla nere våra kostnader och skapa trivsel i området vill vi gärna uppmuntra medlemmarna att, om man har möjlighet, delta och bidra vid gemensamma aktiviteter.

Utbudet av aktiviteter är stort för boende i Skeppsvik. Samfälligheten har egen tennisbana och lekplats med bollplan. I Nävekvarns båtklubbs regi, finns det möjlighet till båtplats.  I Nävekvarn finns en av Sveriges äldsta och vackrast belägna folkparker. Passa på att fiska i Nävsjön eller paddla i skärgården längs kusten. Vill man vandra så finns den vackra Sörmlandsleden med etapp 37 som går genom Skeppsviks stugområde. Även Näckrosleden passerar genom Skeppsvik och det vackra kultur- naturlandskapet.

I Nävekvarn finns en året-runt-öppen butik och en idrottsförening NGIF.

Gästabudstaden har byggt ut ett fibernät till området. Information om fibernätet finns på Gästabudstadens hemsida

Till Skeppsvik tar man sig med buss 561 från Nyköping till Nävekvarn och sedan en ca 10 min promenad. Vi uppmanar alla medlemmar att besöka vår hemsida regelbundet för att hålla sig uppdaterade om vad som händer i Skeppsvik. Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi finns här för din skull!

Senaste nytt

Fler nyheter

Samfällighetens ansvarsområden

Samfällighetens huvudsakliga ansvarsområde är att förvalta föreningens vägar och övriga anläggningar som vatten och avlopp, sophämtning, bad- och lekplatser, tennis- och boulebanor, föreningshus mm. För att hålla nere våra kostnader och skapa trivsel i området kan du med ditt deltagande bidra vid gemensamma aktiviteter. 

Styrelsens ansvarsområden

Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen, samt kontakter med myndigheter och intresseorganisationer, bevakning av planfrågor och service av gemensamt intresse. Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi finns här för din skull!