Hastighet

Håll rätt hastighet

Hastighetsbegränsning

Observera att hastighetsbegränsning 30 km/h gäller på alla vägar som går genom tomtområden.

Sällskapsdjur

Lagar och bestämmelser för sällskapsdjur

Sällskapsdjur

Respektera gällande lagar och bestämmelser för sällskapsdjur.

Vägar, vändplaner och allmänning

Nyttjande av vägar, vändplaner och allmänning

Vägar, vändplaner och allmänning

Vägar, vändplaner och allmänning får inte utnyttjas som upplags- eller parkeringsplats.

Båtar och husvagnar

Förtöjning, uppläggning/förvaring

Båtar och husvagnar

Det är inte tillåtet att varaktigt lägga upp eller förtöja båtar eller anlägga privata bryggor utmed stränderna i området. Varaktig uppläggning/förvaring av båtar och husvagnar på egen tomt bör undvikas.

Föreningens släpkärra

Kärran är reparerad och ni kan boka den.

Bokas genom Peter Andrén, Styrbordsvägen 10, tel. 070-819 21 21.
Kostnad för heldag 150 kr och för halvdag 75 kr.

Ägarbyte

Den som säljer sin fastighet skall meddela följande till Föreningens kassör:

  1. Ny ägarens tillträdesdatum
  2. Den nya ägarens namn, adress och telefonnummer
  3. Hur säljaren kan nås vid framtida kontaktbehov.
  4. Vattenmätarens ställning vid tillträdet skall också meddelas.

Formellt är det säljarens ansvar att meddela kassören men det ligger också i köparens intresse att det blir gjort.

Som medlem eller nyinflyttad i Skeppsvik Samfällighet är du alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen för frågor och funderingar. Vi ordnar ett möte där du kan ta upp dina frågor och muntligen få aktuell information.

Båtplatser

Medlemmar kan få båtplats genom att även bli medlem i Nävekvarns Båtklubb (NQBK). Av medlemskapet följer även fiskerätt i ett stort område. Läs mer på NQBK hemsida www.nqbk.se .

Båtplatser

Medlemmar kan få båtplats genom att även bli medlem i Nävekvarns Båtklubb (NQBK). Av medlemskapet följer även fiskerätt i ett stort område. Läs mer på NQBK hemsida www.nqbk.se .

Samfällighetens Midsommarfest

På årsstämman i maj i 2022 föreslogs att föreningen hänvisar medlemmarna till midsommarfirandet i Nävekvarns folketspark.
Styrelsen har beslutat att inte ordna något midsommarfirande vid lekplatsen då det saknas medlemmar som har anmält intresse av att vara med och hjälpa till med att ordna detta.

Övrigt

Orienteringstavlor över området finns vid infarterna samt vid tennisbanan.

Tennisbanan bokas genom tidsnotering på plats. Boulebanorna utnyttjas utan tidsbok­ning.