INFORMATION 28 MAJ 2023

2023-05-28 |0 Comments

Nu finns ett justerat protokoll från årsmötet tillgängligt på hemsidan. Protokoll finns också att hämta i brevlådan på lokalen. Föreningen har skickat ut faktura om avgifter vilka ska betalas senast 30 juni. Viktigt för oss [...]

Information maj 2023

2023-05-12 |0 Comments

Viktig information inför kommande byte till fjärravlästa vattenmätare. De första 200 mätarna levereras till föreningen i maj och resterande mätare kommer preliminärt i juni.  Installationen av mätarna påbörjas första veckan i juni i städområde 2 [...]

INFORMATION JANUARI 2023

2023-01-23 |0 Comments

INFORMATIONSBREV JANUARI 2023   Årsmötet är planerat till 20 maj i Brukslokalen i Nävekvarn.   Styrelsen har fått information från vår snöröjare om att flera medlemmar framfört önskemål om att få snöröjt vid infarterna i [...]

INFORMATION SEPTEMBER 2022

2022-09-09 |0 Comments

Hösten närmar sig och nu i september börjar våra städdagar på lördagarna mellan 9-13, först är område 2 redan den 10 sept. Boka gärna lördagen för ditt städområde men det går även bra att välja [...]

INFORMATION JULI 2022

2022-07-11 |0 Comments

Styrelsen får då och då frågor om Grannemedgivande för bygglovsbefriade byggnader närmare tomtgräns än 4,5 m mot samfällighetens mark. När det gäller bygglov eller bygganmälan hänvisar styrelsen alltid till Nyköpings kommun.   Allmän platsmark Den [...]

INFORMATION JUNI 2022

2022-06-04 |0 Comments

På årsstämman i maj i år föreslogs att föreningen hänvisar medlemmarna till midsommarfirandet i Nävekvarns folketspark. Styrelsen har beslutat att inte ordna något midsommarfirande vid lekplatsen i år då det saknas medlemmar som har anmält [...]

Information oktober 2021

2021-11-05 |0 Comments

Under åren 2021-2024 är det dags att byta vattenmätare för ca 200 fastighetsägare. Styrelsen har därför börjat undersöka möjligheten för en ny framtida lösning med fjärravlästa vattenmätare. Fjärravlästa vattenmätare förenklar inrapporteringen av mätarställningen inför årsfaktureringen. [...]

Information september 2021

2021-09-10 |0 Comments

Styrelsen har haft första styrelsemötet efter sommaren och ser behov av framtida jobb. Delar av dagvattenledningen från Fockvägen 2 till lekplatsen och vidare mot fältet och Skonertvägen har filmats. För att filma hela ledningen behöver [...]

Funktionen ’Prenumerera på nyhetsbrev’ borttagen

Funktionen ’Prenumerera på nyhetsbrev’ borttagen.    Nyhetsbrev publiceras på hemsidan och sätts upp på våra anslagstavlor.