Information till medlemmarna juni 2024

2024-06-11 |0 Comments

BADPLATSERNA: Den renoverade delen av bryggan är oljad, och nya gungsitsar kommer. Vi påminner om att hundar bara är tillåtna vid ”gamla” badet och de ska – naturligtvis – vara kopplade och inte störa. Nu [...]

Information till medlemmarna maj 2024

2024-05-09 |0 Comments

Välkommen till årsmötet den 18 maj Hålen i bollplanket på lekplatsen har satts igen. Styrelsen arbetar nu med offerter för ytterligare åtgärder på lekplatsen. Tennisbanan öppnas snart. Sandsopningen av våra vägar är klar. Röjning vid [...]

Information till medlemmarna april 2024

2024-04-20 |0 Comments

Sandsopning av våra vägar är beställt och planerat till vecka 17. Den yttersta delen av badbryggan är nu ersatt med en ny del. Nästa år planeras renovering av den återstående delen. Anmärkningar från lekplatsbesiktningen på [...]

Information till medlemmarna mars 2024

2024-03-23 |0 Comments

Förbrukningen av vatten i Skeppsvik är åter normal efter en period med hög förbrukning. Styrelsen har med hjälp av avläsning av de nya vattenmätarna försökt hitta orsaken till den högre vattenförbrukningen. Årets vinter har varit [...]

Information till medlemmarna februari 2024

2024-02-28 |0 Comments

En besiktning av lekplatsen samt gungorna vid Skedenviksbadet har gjorts av auktoriserad firma. Vi har fått ett antal anmärkningar vad gäller säkerheten på lekutrustningen. Som följd av detta har styrelsen tagit beslut om att karusellen och [...]

Information till medlemmarna 19 november 2023.

2023-11-24 |0 Comments

Hej, Sandbäckens rör fortsätter arbetet på måndagar och fredagar med byte av vattenmätarna. Styrelsen hjälper till med bokningar med målsättning att så många som möjligt av de gamla vattenmätarna ska vara bytta mot nya fjärravlästa [...]

Information till medlemmarna 2 oktober 2023.

2023-10-04 |0 Comments

Hej! Bytet av vattenmätarna fortsätter, hittills har ca 260 vattenmätare bytts. På grund av för få inbokade mätarbyten har Sandbäckens Rör förnärvarande ett uppehåll i arbetet. Styrelsen återkommer med mer information. Ett antal servisventiler (SV) [...]

INFORMATION 28 MAJ 2023

2023-05-28 |0 Comments

Nu finns ett justerat protokoll från årsmötet tillgängligt på hemsidan. Protokoll finns också att hämta i brevlådan på lokalen. Föreningen har skickat ut faktura om avgifter vilka ska betalas senast 30 juni. Viktigt för oss [...]

Information maj 2023

2023-05-12 |0 Comments

Viktig information inför kommande byte till fjärravlästa vattenmätare. De första 200 mätarna levereras till föreningen i maj och resterande mätare kommer preliminärt i juni.  Installationen av mätarna påbörjas första veckan i juni i städområde 2 [...]

Funktionen ’Prenumerera på nyhetsbrev’ borttagen

Funktionen ’Prenumerera på nyhetsbrev’ borttagen.    Nyhetsbrev publiceras på hemsidan och sätts upp på våra anslagstavlor.