Information till medlemmarna 19 november 2023.

2023-11-24 |0 Comments

Hej, Sandbäckens rör fortsätter arbetet på måndagar och fredagar med byte av vattenmätarna. Styrelsen hjälper till med bokningar med målsättning att så många som möjligt av de gamla vattenmätarna ska vara bytta mot nya fjärravlästa [...]

Information till medlemmarna 2 oktober 2023.

2023-10-04 |0 Comments

Hej! Bytet av vattenmätarna fortsätter, hittills har ca 260 vattenmätare bytts. På grund av för få inbokade mätarbyten har Sandbäckens Rör förnärvarande ett uppehåll i arbetet. Styrelsen återkommer med mer information. Ett antal servisventiler (SV) [...]

INFORMATION 28 MAJ 2023

2023-05-28 |0 Comments

Nu finns ett justerat protokoll från årsmötet tillgängligt på hemsidan. Protokoll finns också att hämta i brevlådan på lokalen. Föreningen har skickat ut faktura om avgifter vilka ska betalas senast 30 juni. Viktigt för oss [...]

Information maj 2023

2023-05-12 |0 Comments

Viktig information inför kommande byte till fjärravlästa vattenmätare. De första 200 mätarna levereras till föreningen i maj och resterande mätare kommer preliminärt i juni.  Installationen av mätarna påbörjas första veckan i juni i städområde 2 [...]

INFORMATION JANUARI 2023

2023-01-23 |0 Comments

INFORMATIONSBREV JANUARI 2023   Årsmötet är planerat till 20 maj i Brukslokalen i Nävekvarn.   Styrelsen har fått information från vår snöröjare om att flera medlemmar framfört önskemål om att få snöröjt vid infarterna i [...]

INFORMATION SEPTEMBER 2022

2022-09-09 |0 Comments

Hösten närmar sig och nu i september börjar våra städdagar på lördagarna mellan 9-13, först är område 2 redan den 10 sept. Boka gärna lördagen för ditt städområde men det går även bra att välja [...]

INFORMATION JULI 2022

2022-07-11 |0 Comments

Styrelsen får då och då frågor om Grannemedgivande för bygglovsbefriade byggnader närmare tomtgräns än 4,5 m mot samfällighetens mark. När det gäller bygglov eller bygganmälan hänvisar styrelsen alltid till Nyköpings kommun.   Allmän platsmark Den [...]

INFORMATION JUNI 2022

2022-06-04 |0 Comments

På årsstämman i maj i år föreslogs att föreningen hänvisar medlemmarna till midsommarfirandet i Nävekvarns folketspark. Styrelsen har beslutat att inte ordna något midsommarfirande vid lekplatsen i år då det saknas medlemmar som har anmält [...]

Funktionen ’Prenumerera på nyhetsbrev’ borttagen

Funktionen ’Prenumerera på nyhetsbrev’ borttagen.    Nyhetsbrev publiceras på hemsidan och sätts upp på våra anslagstavlor.