Välkommen som fastighetsägare i Skeppsvik och som medlem i Skeppsviks samfällighetsförening.

Här finns informationsbrevet till nya medlemmar
Information till nyinflyttade i Skeppsvik 2023-2024