Snart kommer våra sopcontainrar att bytas mot kärl.

Som tidigare meddelats har sophämtningskostnaderna gått upp kraftigt och vi kommer att prova sophanteringen i kärl istället.

Det kommer till en början att  bli 3 st. 660 liters kärl vid Spantvägen och 5 st. 660 liters kärl vid Skeppsviksvägen/Tackelvägen.

Dessa kärl är gröna och avsedda för restavfall från hushållen som inte går att sortera ut för återvinning.

I det bruna kärlet slänger ni ert matavfall.
Antalet bruna kärl kommer att utökas.
(Kommunen tillhandahåller inte bruna kärl i större storlek än nuvarande kärl)

Tidningar och alla förpackningar av papper, plast, metall och glas lämnas i Nävekvarns återvinningsstation mellan Gula Kvarn och Skeppsviksvägen.

För mer information om hur ni sorterar ert hushållsavfall se sorteringsguiden på kommunens hemsida.

Styrelsen