Nya gröna 660 liters kärl har nu ersatt våra sopcontainrar.

De gröna kärlen är avsedda endast för restavfall från hushållen som inte går att sortera ut för återvinning.

I det bruna kärlet slänger ni ert matavfall.

Tidningar och alla förpackningar av papper, plast, metall och glas lämnas i Nävekvarns återvinningsstation mellan Gula Kvarn och Skeppsviksvägen.

För mer information om hur ni sorterar ert hushållsavfall se sorteringsguiden på kommunens hemsida.

Styrelsen