BADPLATSERNA: Den renoverade delen av bryggan är oljad, och nya gungsitsar kommer. Vi påminner om att hundar bara är tillåtna vid ”gamla” badet och de ska – naturligtvis – vara kopplade och inte störa. Nu hoppas vi bara på behaglig vattentemperatur.

LEK OCH SPEL: På lekplatsen har (den underkända) karusellsnurran försvunnit, men vippgungan har fått bättre stabilitet. Och tennisbanan är öppen!

STOPP I AVLOPP: En stor kostnad för föreningen, och därmed för alla medlemmar, är underhållet av våra vatten/avloppsledningar. Tyvärr har stopp ibland lett till avsevärda problem, som när stora mängder flytspackel hittades i en huvudavloppsledning. Kom ihåg att enbart toalettpapper ska spolas ner och torka gärna bort överflödigt fett i stekpannorna innan ni spolar av dem.
Servisventiler som inte fungerar kommer att bytas, med grävmaskin, vecka 26.

EFTERLYSNING: Apropå vattenledningar vill styrelsen ta fram en ny långsiktig plan för underhållet av områdets vatten-och avloppssystem, för att inte drabbas av obehagliga överraskningar. Är du medlem i föreningen och kunnig på området – hör av dig till ordförande Lena Linder.

FÄLLA TRÄD: Många vill att styrelsen ska ta ner träd på samfällighetens mark. Vi prioriterar bara fällning av träd som är farliga eller sjuka. Om du själv vill fälla ett träd utanför din tomtgräns kan det gå bra, om berörda grannar och styrelsen godkänt det först. Trädfällningsblankett finns på hemsidan.

PLOCKA BLOMMOR: För binas, den biologiska mångfaldens (och midsommarbukettens) skull kommer vägrenarna inte att slås förrän efter midsommar. Plocka gärna de invasiva lupinerna och deras knoppar också (till återvinningen, inte komposten).
Våra ängar kommer att slås av Stall Dammkärrs hästgård.

God sommar!
Styrelsen