Skeppsviks Samfällighetsförenings årsmöte är planerat till 2017-05-27.

Kallelse och årsmöteshandlingar kommer i ett brev senast två veckor innan mötet.