Städområde 1:  Våra badplatser

Söndagen den 28 maj kl 09.00-13.00 städas våra badplatser.
Samlingsplats: Parkeringen vid nya badet.