Det är förbjudet att slänga ris på föreningens rishögar vid Präst-Utterviksvägen eller vid vägen ner till badet.

Bilden visar den ena rishögen vid Präst-Utterviksvägen där någon/några utan tillstånd nyligen slängt ris.

Anledningen till att det inte är tillåtet att slänga ris på föreningens rishögar är att föreningen säljer ris efter röjning av våra allmänningar, men riset måste torka över en sommar innan det kan hämtas.

Använd kommunens ristippar. Ristippen vid skjutbanan öppnar 1 April, alternativt se kommunens hemsida för information om ristippar som har öppet hela året.

Styrelsen