Arbetena med fiber- och elkablar gör nu ett uppehåll för semester. Arbetena återupptas vecka 32.
Det extremt torra vädret har medfört att vägarna inte blir  helt dammfria under sommaren. Entreprenören har gjort sitt bästa för att vattna och sopa rent inför semesteruppehållet.
Alla tomter ska nu ha fått en liten pinne med röd topp som märker ut inkommande el på den egna tomten. Varje fastighetsägare får ett eget avtal om skåpets placering på tomten. Arbetet med avtalen pågår och några av er har fått det men inte alla.
Styrelsen har även fått frågor om möjlighet att placera elskåpen närmare vägen men utanför den egna tomtgränsen. Det är inget styrelsen kan bestämma, enligt vattenfalls jurister ska skåpet placeras på den egna fastigheten.

Asfaltering av förra sommarens slukhål vid korsningen Seppviksvägen/Vägen till badet och Skeppsvikshamnen samt vid förra höstens vattenläcka på Skeppsviksvägen är planerad till vecka 28.

Ansökan om ombildning av Skeppsviks och Sjöskogens gemensamma anläggningssamfällighet från LGA samfällighet till Samfällighetsförening har lämnats in till Lantmäteriet. Handläggningstiden beräknas till 1-2 månader.
Notera att fastigheter i Sjöskogen INTE är medlemmar i denna LGA samfällighet. Det är endast fastigheter i Skeppsvik som är medlemmar.

Midsommar firades traditionsenligt vid vår lekplats men med oturen att det enda regn som föll i juni kom när vi dansade runt midsommarstången till dragspelsmusik.

Vi har sett en något ökad vattenförbrukning under juni men orsaken kan vara det extremt torra vädret och att alla våra medlemmar inte känner till att det råder vattningsförbud i Nyköpings kommun.
Den fasta vattenavgiften betalas per tomt och påverkas därmed INTE av antalet vattenmätare.
Det är helt förbjudet att ta ut vatten utan att det passerar en vattenmätare.
En vattengrupp med 4 personer har bildats. Dessa personer arbetar inom VVS området och bistår styrelsen med kunskap och hjälp med planering av underhållet av vårt vatten och avloppsnät.
I augusti kommer vi att påbörja de första planerade åtgärderna för en upprustning av vårt VA nät.

Vi önskar alla en fortsatt trevlig sommar

Styrelsen