Boka in den 11 maj 2019 för

Skeppsviks Samfällighetsförenings årsmöte och

Skeppsviks gemensamma anläggningars Samfällighetsförenings årsmöte.

 

Arbetet med fiber och el fortsätter. Prioriteringen från Gästabudstaden har varit att i första hand ansluta alla fastigheter som beställt fiber och samtidigt sätta upp stolpar för nya elskåp där el- och fiberledningar går in till tomten i samma schakt. Så snart en elektriker blev tillgänglig fortsatte detta arbete med att även sätta upp och koppla in de nya elskåpen.

Alla fiberkanaler är nu grävda.

Installation av fiber i hus till fastigheter som beställt fiber och där fastighetsägaren har möjlighet att vara på plats beräknas slutföras under mars-april. Resterande fiberinstallationer slutförs senare i vår.

Ca 1/3 av fastigheterna är nu anslutna med nya elskåp. Elstolpar med skåp är klart för alla fastigheter i etapp 6. På Fendervägen och Skeppsviksvägen är detta klart för alla fastigheter där el- och fiberledningar går in till tomten i samma schakt.

Arbetet med nya elskåp fortsätter etapp 1. Nu prioriteras anslutning av nya elskåp för resterande fastigheter.

Om marken är frusen när elskåpet sätts upp och kopplas in kan den slutliga återställningen av marken vid tomtgränsen behöva vänta. Efter det att samtliga fastigheter anslutits till nya elskåp görs den slutliga återställning om detta inte varit möjligt när skåpet sattes upp.

 

Vid återvinningsstationen i Nävekvarn finns ett skåp för inlämning av plastflaskor med matolja. För att underlätta när olja skall hällas i flaskan finns ett antal miljötrattar för avhämtning i den vänstra brevlådan vid föreningslokalen. Fler miljötrattar finns att hämta hos Tekniska divisionen, Tillverkarvägen 2 i Nyköping.

Föreningen har ansökt om bygglov för ett vindskydd/plank för sopkärlen vid Spantvägen.

 

Styrelsen