Under vecka 24 planeras fortsatta underhållsarbeten i vårt vattenledningsnät. Vattnet kommer att vara avstängt i samband med arbetena. Vilka områden i Skeppsvik som påverkas kommer kontinuerligt att uppdateras på vår hemsida.

Arbetet med fiber och el nätet börjar bli klart. Sedan början av vecka 21 är alla fastigheter  i Skeppsvik inkopplade på det nya elnätet.  Nu pågår en översyn av alla områden med slutlig återställning. Även asfaltering av övergrävningar och reparation av skador på våra vägar pågår.

I början av maj fanns det 40 abonnenter i Skeppsvik med fasta telefoner anslutna via det gamla kopparnätet. Antalet abonnenter behöver minska ytterligare för att det ska bli ett beslut om avveckling av kopparnätet.
Det kan dröja någon månad men det gamla elnätet kommer att tas ner. Om även alla stolpar med telefonledningar kan tas ner samtidigt beror på om det blir ett beslut om avveckling av kopparnätet.

Inkoppling av fiber till resterande fastigheter som tidigare beställt fiber men där fastighetsägaren inte hade möjlighet att vara på plats i Skeppsvik tidigare i år hanteras av Gästabudstaden/Optoteknik och respektive fastighetsägare.

De ca 100 m av Präst-Utterviksvägen som tillhör Skeppsviks samfällighetsförening (vägen mellan Coop och infarten till återvinningsstationen) har fått ny beläggning 

Bygglovet för ett vindskydd/plank för sopkärlen vid Spantvägen är beviljat. Arbetet med att gräva ner plintar är beställt. Planket kommer sedan att byggas av medlemmar i föreningen.

Midsommarfirande i Skeppsvik
Frivilliga behövs för att plocka blommor, björkris och klä midsommarstång samt sätta upp tält dagen före midsommarafton. På midsommarafton behövs några som kokar kaffe och sköter försäljningen. Anmäl till någon i styrelsen senast den 1 juni eller mail till info@skeppsvik.net

Styrelsen