Som tidigare meddelats så är det traditionella midsommarfirandet vid lekplatsen även i år inställt.

Veckan efter midsommar genomförs underhållsarbeten i vårt VA nät.  Ingen avstängning av vattnet kommer att göras i samband med arbetet. Arbetet påverkar endast enskilda fastigheter vid byte av SV ventiler.

Vår tennisbana kommer att vara avstängd delar av vecka 26 och vecka 27 för byte av stängsel.

Besiktning av vägar med ny beläggning 2020 kommer att göras efter semesterperioden.

Våra vägrenar klipps före midsommar.

Våra åkrar kommer att slås senare i sommar/höst.

Höstens planerade städdagar

  • Område 2: 11/9
  • Område 3: 18/9
  • Område 4: 25/9
  • Område 5: 2/10
  • Område 6: 9/10

Vi önskar er alla en trevlig midsommar.

Styrelsen