Hej,
Inga frågor angående stämman och de redovisade uppgifterna i underlagen har inkommit till styrelsen till den 5 maj.  Sista dag för att lämna in din röst till årsstämman är den14 maj.

31 maj är sista dag för att lämna i er vattenavläsning.

Smittspridningen är fortfarande hög i regionen med restriktioner som inte möjliggör ett gemensamt midsommarfirande. Årets midsommarfirande är inställt.

Ni som vill bidra med eget arbete i föreningen, till exempel städa ris efter röjning och köra bort det till tippen antingen som en egen städuppgift eller mot ersättning kan kontakta någon i styrelsen. (info@skeppvik.net)

Vi kan se att sopsorteringen i Skeppsvik fungerar mindre bra.
Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvisningar har Nyköpings kommun rätt att debitera en felsorteringsavgift. Vi behöver också fler kärl då volymen ökar och det ökar kostanden för oss alla. Endast restavfall, det är sådant som inte går att sortera ut får slängas i våra gemensamma gröna avfallskärl.
DET ÄR INTE TILLÅTET ATT i VÅRA GRÖNA SOPKÄRL SLÄNGA:
Pappersförpackningar (gäller även mjölkförpackningar och liknande av papper), Plastförpackningar (alla typer), Metall (till exempel konservburkar, öl- och läskburkar mm), Glasflaskor och Glasburkar, Blomkrukor, Växter, Blomjord, Kläder, Mattor, Porslin m.m.
En fullständig lista över sopsortering finns på Nyköpingskommuns hemsida.
https://nykoping.se/bo-bygga–miljo/avfall–atervinning/kallsortering-och-atervinning

Styrelsen vill också informera er om att det inte är tillåtet att sätta upp lekutrustning utanför er tomtgräns. För lekutrustning på allmän platsmark tillämpas lagen för lekplatssäkerhet. Styrelsen har ansvaret för den allmänna platsmarken men kan inte ansvara för säkerheten gällande lekutrustning som placeras på allmän platsmark.
Ett exempel är studsmattor på samfällighetens mark, då studsmattor anpassade för privat bruk inte uppfyller krav på lekplatssäkerhet.  Alla ni som har en studsmatta på allmänningen utanför er tomt uppmanas att omgående flytta den innanför er tomtgräns.
Ett annat exempel är gungor utanför tomten om dessa saknar godkänt fallunderlag.

Styrelsen