Styrelsen har haft första styrelsemötet efter sommaren och ser behov av framtida jobb.

Delar av dagvattenledningen från Fockvägen 2 till lekplatsen och vidare mot fältet och Skonertvägen har filmats. För att filma hela ledningen behöver det vara tjäle i marken så att ett tyngre fordon kan köra på fältet utan risk. Delar av de rör som filmades är i dåligt skick med separerade rörskarvar och sprickor i cementrören. Även om inget stoppande för vattnet har hittats så behöver åtgärder planeras. Vi kommer att behöva anlita extern hjälp för förslag till en långsiktigt hållbar lösning och vi behöver också en fullständig bild av skicket på hela ledingen ända ut till Skeppsviksvägen.

Nuvarande skötselplan för våra skogsområden är från 2004. Vi har under sommaren fått hjälp med ett förslag till ny skötselplanen. Den utgår från planen från 2004 och föreslår ett antal aktiviteter under de kommande åren.

Vattenförbrukningen i området har ökat och ser vi att skillnaden mellan det kommunen debiterar samfälligheten och det alla medlemmar förbrukar har ökat det gångna året.
Alla fastighetsägare bör vara observanta på läckor och meddela styrelsen omgående.

När det gäller förbättrade möjligheter till parkering vid gamla badet (Skepparbotten) har vi påbörjat en dialog med samfällighetens representant i båtklubbens styrelse.

Styrelsen vill påminna om:

  • Det är inte tillåtet att köra med motorfordon på våra gångstigar, (t.ex. fyrhjulingar)
  • Det är inte tillåtet att varaktigt lägga upp eller förtöja båtar eller anlägga privata bryggor utmed stränderna i området.  Här hänvisar vi i stället till båtklubben för varaktig förtöjning av båtar.
  • Det är inte är tillåtet att sätta upp lekutrustning utanför er tomtgräns.
    För lekutrustning på allmän platsmark tillämpas lagen för lekplatssäkerhet och markägaren har ansvaret. Styrelsen kan inte ansvara för säkerheten gällande lekutrustning som placeras på allmän platsmark av enskilda fastighetsägare.  (t.ex. studsmatta, gunga utan godkänt fallunderlag, basketställning m.m.)
  • Vi vill också påminna er om att parkering av fordon och släpvagnar ska göras på infarten till er fastighet eller på er fastighet. Det är inte tillåtet att parkera på samfällighetens vägar, vändplaner och allmän platsmark. (Undantag är ett fåtal fastigheter som saknar infart för bil vid Fendervägens vändplan)

Styrelsen