Under åren 2021-2024 är det dags att byta vattenmätare för ca 200 fastighetsägare. Styrelsen har därför börjat undersöka möjligheten för en ny framtida lösning med fjärravlästa vattenmätare.

Fjärravlästa vattenmätare förenklar inrapporteringen av mätarställningen inför årsfaktureringen. Då alla mätare kan avläsas vid samma tillfälle ger det också bättre förutsättningar för uppföljning av alla fastigheters gemensamma förbrukning jämfört med den förbrukning föreningen betalar för till kommunen.De fastigheter som ska byta mätare 2022 kommer därför att få avvakta med byte tills vi beslutat om en ny lösning.

Vi återkommer med mera information och planerar att ta upp ett förslag för beslut på årsstämman 2022.

Vi har tillsammans med Peab besiktat de delar av våra vägar som fick ny beläggning förra hösten. Vid besiktningen framförde vi även synpunkter som kommit från våra medlemmar. En synpunkt är att beläggningen är mjuk och släpper mycket småsten.
Peab har svarat att beläggningen kan upplevas som mjuk från början men blir hårdare med tiden allt eftersom bindemedlet härdar. Men den typ av beläggning som vi har på våra vägar är också känslig för vridrörelser.  Det innebär att skador uppstår på beläggningen om bilföraren vrider på ratten när bilens hjul står stilla. Denna typ av skador uppstår vanligen vid infarter till tomter. Det bedöms även att plogbilen har påverkat vägen på vissa ställen förra vintern.

Peab kommer att med en snabelbil göra förbättringar speciellt i korsningar nu under hösten. Den ojämna beläggningen på Durkvägen (tvättbräda) har blivit bättre men inte helt bra, resultatet följs upp till våren.Garantitiden är 5 år och vi kommer att ha en ny avstämning till våren.

Styrelsen har börjat studera den mycket omfattande nya skötselplanen för våra skogsområden. Vi kommer börja med några av de mest prioriterade områdena i planen, vilka bedöms vara de efter Skeppsviksvägen från Tackelvägen upp mot Utterviksvägen.  Vi kommer att ta in offerter för arbetet.

Styrelsen