På årsstämman i maj i år föreslogs att föreningen hänvisar medlemmarna till midsommarfirandet i Nävekvarns folketspark. Styrelsen har beslutat att inte ordna något midsommarfirande vid lekplatsen i år då det saknas medlemmar som har anmält intresse av att vara med och hjälpa till med att ordna detta.
Medlemmar som själva önskar ha en picknick vid lekplatsen och samtidigt klä och resa midsommarstången, ombeds kontakta styrelsen i god tid innan för information om var stången finns.

På årsstämman beslutades om byte till fjärravlästa vattenmätare.
Enligt beslutet står föreningen för kostnaden för byte till de nya mätarna. Gäller kostnaden för en mätare per fastighet. Leverans och byten av mätare 10 år eller äldre kommer att ske först 2023 på grund av leveransproblem som beror på en global komponentbrist.

Dagvatten från området norr om Skeppvik passerar vårt område. På delar av sträckan går dagvattnet i en kulvert med ett överfyllnadsdike som börjar vid Fockvägen 2 och går vidare vid kanten på åkern vid Tackelvägen 6 och 8, Skonertvägen och Fregattvägen fram till Skeppsviksvägen. Diket behöver få större kapacitet för att klara större regnmängder. Jobbet planeras att göras under året.

Grönområden runt Skeppsviksvägen från Tackelvägen upp till Präst-Utterviksvägen kommer att röjas. Vi har begärt offert på jobbet.
Ett förslag styrelsen fått är att vid röjning samla riset i små depåer (högar) i skogen för att främja djurlivet.

Våra vägrenar klipps i slutet juni och våra åkrar slås senare i sommar/höst.

Vi önskar er alla en trevlig midsommar.

Styrelsen