Hösten närmar sig och nu i september börjar våra städdagar på lördagarna mellan 9-13, först är område 2 redan den 10 sept.

Boka gärna lördagen för ditt städområde men det går även bra att välja ett annat områdes städdag. Städdagar per område se separat dokument på anslagstavlorna och på hemsidan.

 

Vi kommer under hösten att byta ut några SV-ventiler som inte fungerar och även testa några som fastighetsägare är osäker på. Vi rekommenderar alla att testa sina SV-ventiler.

 

Vi har under sommaren haft problem vid sopstationerna då det placeras sopor som inte skall vara där både i och utanför sopkärlen. Vi kan bli extra debiterade om det fortsätter.

 

Styrelsen får ibland förslag från medlemmar som till exempel inköp av utrustning till lekplatsen eller något annat som en bastu vid badplatsen.

När det gäller förslag som innebär större kostnader behövs årsmötesbeslut. Det bästa är då att lämna in en motion till ett årsmöte.

Lekplatsutrustning som köps in måste uppfylla kraven för lekplatssäkerhet.

 

En grupp medlemmar vill bygga en bastu vid nya badet (Skedenvik) i det lilla förrådet vid omklädningshytterna. Gruppen arbetar vidare med ett förslag.

Styrelsen har meddelat dem att de bör undersöka vad som är möjligt inom ramen för våra anläggningsbeslut och sedan lämna en motion till nästa årsstämma.

 

Styrelsen