INFORMATIONSBREV JANUARI 2023

 

Årsmötet är planerat till 20 maj i Brukslokalen i Nävekvarn.

 

Styrelsen har fått information från vår snöröjare om att flera medlemmar framfört önskemål om att få snöröjt vid infarterna i samband med ordinarie snöröjning. Ordinarie snöröjare kan ej ta på sig det jobbet av tidsskäl för att hinna snöröja samfällighetens vägar så snabbt som möjligt.
Vår snöröjare sköter även snöröjning av vägar i andra samfälligheter.  Styrelsens förslag är att ni medlemmar själva köper snöröjning av er infart av någon annan, som exempel finns det information på Nävekvarns Facebookgrupp där det tidigare har erbjudits snöskottning.

I maj får vi leverans av de nya fjärravlästa vattenmätarna.
Styrelsen har börjat planera installationen av dessa där de äldsta mätarna byts först.  Alla mätare kommer inte att bytas i år då vissa fastigheter har nyare mätare av den tidigare typen.
Vid installationen måste fastighetsägaren se till att mätarplatsen är tillgänglig för installatören antingen genom att själv vara på plats eller lämna nyckel till någon som kan låsa upp. Mera detaljerad information samt vilka fastigheter som ska byta mätare i år kommer i god tid.

Styrelsen