Viktig information inför kommande byte till fjärravlästa vattenmätare.

De första 200 mätarna levereras till föreningen i maj och resterande mätare kommer preliminärt i juni.  Installationen av mätarna påbörjas första veckan i juni i städområde 2 och fortsätter sedan i övriga städområden
Installationen kommer att utföras av Sandbäckens rör.
(ingen installation görs v 28-31).
Mätarplatsen skall ha en konsol och de som saknar en sådan har möjlighet att få den installerad på egen bekostnad i samband med bytet av mätare.
Föreningen står för kostnaden av byte av en mätare per fastighet enligt tidigare årsmötes beslut.
Fastighetsägare med 2 mätare erbjuds att byta den andra mätaren vid samma tillfälle men får själv bekosta mätare och installation.

Välkommen till årsmötet den 20 maj

Styrelsen