Välkommen till årsmötet den 18 maj

Hålen i bollplanket på lekplatsen har satts igen. Styrelsen arbetar nu med offerter för ytterligare åtgärder på lekplatsen.

Tennisbanan öppnas snart.

Sandsopningen av våra vägar är klar.

Röjning vid sidan om Skeppsviksvägen har påbörjats.

Vi ser en del omkullblåsta träd i vårt område efter kraftiga vindar under senare delen av april. Tänk på att rotvältor kan vara farliga.

Alla installerade fjärravlästa vattenmätare har nu lästs av.

Styrelsen har erhållit information om att några fastighetsägare har upptäckt frysskador på vattenledningar i fastigheten i samband med att vattnet satts på efter vinterns avstängning.

Badstegen är på plats på bryggan.
Livbojar vid baden kommer att ses över.
Gungan vid badplatsen kommer att få nya däckgungor och ny sand
Ommålning av byggnader vid badplatserna planeras till sommaren.

Vi ses på årsmötet, välkomna

Styrelsen