Markering av var ert nya elskåp kommer att placeras har påbörjats på Durkvägen.
Etapp 1 = Durkvägen och Spantvägen
Elskåpet placeras innanför er fastighets tomtgräns där er nuvarande elledning går in på tomten.

Styrelsen