Tennisbanan avstängd 29-30 juni.

Av |2022-02-19T16:46:55+01:002021-06-28 |Kategorier: Informationspunkt|

Som tidigare meddelats kommer vår tennisbana kommer att vara avstängd för byte av stängsel. Tennisbanan stängs av 29-30 juni för byte av stängsel. Det gamla nätet med stolpar tas ner och nya stolpar monteras. Vi återkommer med information om när det nya nätet monteras. Styrelsen.  

Sopstationen vid Tackelvägen 2020-03-19 kl 12.30

Av |2022-02-19T16:47:08+01:002020-03-19 |Kategorier: Informationspunkt|

Var vänlig och respektera att våra gröna sopkärl endast är till för restavfall från hushåll. Samfälligheten riskerar straffavgifter för felsorterade sopor.  Respektera också oss i styrelsen, det är inte meningen att vi ska behöva köra iväg med felsorterade sopor till återvinningen som någon medlem inte själv tar hand om. På kommunens hemsida finns information om hur [...]

Information om arbetet med fiber- och elledningar i vårt område

Av |2022-02-19T16:48:00+01:002018-06-28 |Kategorier: Informationspunkt|

Arbetet med att gräva stamstråket pågår nu på Styrbordsvägen.  Arbeten kommer att pågå fram till 6 juli och återupptas vecka 32. Se information från Johan Kraft Gästabudstaden:  Gästabudstadens hemsida.

Skeppsviks och Sjöskogens gemensamma anläggningssamfällighet, Nävekvarn ga:5

Av |2022-02-19T16:48:06+01:002018-06-16 |Kategorier: Informationspunkt|

Extra stämman i Skeppsviks och Sjöskogens gemensamma anläggningssamfällighet beslutade idag,  den 16 juni 2018, att anta nya stadgar. Beslutet var det andra beslutet av två, som nuvarande stadgar för LGA samfälligheten kräver för en stadgeändring. På den ordinarie stämman i maj beslutades det att LGA samfälligheten ska ombildas till en samfällighetsförening med nya stadgar. En ansökan [...]

Undersökningstillstånd, Koppartorp nr 1 beviljat

Av |2022-02-19T16:48:10+01:002018-04-25 |Kategorier: Informationspunkt|

Bergsstaten har beslutat att bevilja undersökningstillståndet Koppartorp nr 1 För information se: https://www.sgu.se/bergsstaten/om-bergsstaten/kungorelser/2018/april/beslut-om-undersokningstillstand-i-nykoping-och-norrkopings-kommuner/ Påverkade fastigheter i Skeppsvik: Samfällighetens fastighet Nävekvarn 7:321, Samtliga fastigheter på Babordsvägen, samt att antal fastigheter på Styrbordsvägen,  Fockvägen och Spantvägen.  

Årsmöte den 12 maj och städdag för baden den 11 maj

Av |2022-02-19T16:49:47+01:002018-04-20 |Kategorier: Informationspunkt|

Kallelse och handlingar till årsmötet den 12 maj  för Skeppsviks samfällighetsförening finns nu tillgängliga under dokument. Notera att ni som ägare av fastigheterna Nävekvarn 7:2 till 7:315  i Skeppsvik, också kommer att få  en kallelse till en stämma den 12 maj för Skeppsviks och Sjöskogens gemensamma anläggnings samfällighet.  Det beror på att enligt lantmäteriets register så [...]

Undersökningstillstånd Koppartorp nr 1

Av |2022-02-19T16:49:06+01:002018-01-23 |Kategorier: Informationspunkt|

Ett Kanadensiskt bolag, Canadian Cobalt Projects Inc,  har ansökt om ett undersökningstillstånd hos Bergsstaten för att undersöka om det finns brytvärda mineraler inom ett i ansökan specificerat större området.  Alla fastigheter på Babordsvägen, samt några fastigheter på Styrbordsvägen,  Fockvägen och Spantvägen samt del av samfällighetens egen fastighet är direkt påverkat då de ligger inom det sökta [...]

Information om utbyggnad av fibernät och nergrävning av elnätet

Av |2022-02-19T16:49:01+01:002017-10-06 |Kategorier: Informationspunkt|

Arbetet med att bygga ut fibernät och elnät utmed vägarna har påbörjats mellan Durkvägens vändplan och Sjöskogen.  Området är indelat i etapper där Durkvägen och Spantvägen är etapp1. Etapp indelning Gästabudstaden uppdaterar regelbundet information om fiberutbyggnaden i Skeppsvik på sin hemsida. Det är fortfarande möjligt att beställa fiberanslutning för er som är intresserad men ännu inte [...]

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Till toppen