Arbetet med att bygga ut fibernät och elnät utmed vägarna har påbörjats mellan Durkvägens vändplan och Sjöskogen.  Området är indelat i etapper där Durkvägen och Spantvägen är etapp1.
Etapp indelning

Gästabudstaden uppdaterar regelbundet information om fiberutbyggnaden i Skeppsvik på sin hemsida. Det är fortfarande möjligt att beställa fiberanslutning för er som är intresserad men ännu inte beställt.
Länk till informationen: https://gastabudstaden.se/index.php?id=218

Utsättning av markering för nytt elskåp på tomter påbörjad på Durkvägen /etapp 1
Elskåpet placeras innanför er fastighets tomtgräns där er nuvarande elledning går in på tomten.
Ni som har fått en markering på er tomt  och har synpunkter på placeringen kan kontakta Jonas Lövstrand genom att skicka ett mail med kontaktuppgifter till:  jonas.lovstrand@abeka.se
Jonas kommer sedan att kontakta er.

Schaktmassor kommer i förstahand att läggas på samfällighetens område vid korsningen Durkvägen/Spantvägen.

Styrelsen