Vatten

Under hösten har en mindre och två stora vattenläckor uppstått. Den första på Riggvägen, sedan en stor vid Skeppviksvägen och senast en stor läcka i närheten av Kuttervägens vändplan.

 Vattenförbrukningen ökade onormalt i slutet av augusti och vi misstänkte att vi hade en vattenläcka vid korsningen Skonertvägen/Kölvägen. Det visade sig inte stämma, läckan hittades sedan på Riggvägen vid en servisventil. Ventilen byttes och vattenförbrukningen minskade.

 Strax efteråt fick vi en stor vattenläcka vid första infarten till området, Skeppsviksvägen.  Många noterade hur det kom upp vatten i vägbanan och kontaktade styrelsen. Inom några få timmar fanns en grävmaskin och VVS personal på plats.  På grund av läckans storlek och mängden vatten i vägbanan tvingades vi stänga av allt vattnen för att få en möjlighet att lokalisera själva läckan. En tank med dricksvatten ställdes upp vid sopstationen vid Tackelvägen. I detta fall gick snabbt att lokalisera själva läckan då området var begränsat till inkommande VA ledning. Läckan har lagats med en reparationsmuff där vi har en osäkerhet på hur länge den håller.

Vattenförbrukningen ökade på nytt drastiskt under början av oktober månad och sökning av läckan påbörjades.  Vi har under några veckor haft ett läckage på mer än 2 kubik vatten per timme.  De avstängningar som har gjorts främst nattetid har inte varit till någon hjälp i läcksökningen.  Vi har även gått runt i området och försökt se om det är mycket vatten på något ställe men höstens regn gjorde även att detta inte var till någon större hjälp. Läckan i närheten av Kuttervägens vändplan hittades genom att fastighetsägaren närmast la märke till att det sprutade vatten i avloppsbrunnen utanför tomten.  Det var en koppling mellan en servis ledning och huvudvattenledning som läckte.  Den är nu lagad och vi har en vattenförbrukning som är lägre än motsvarande tid förra året.

Vårt VA nät består av den gamla typen av tryck PVC ledningar. Det finns inget bra sätt att med instrument läcksöka på dessa ledningar. Det finns företag som använder gas men då behöver vi först dela upp området i mindre delar, och det går inte att göra idag.

Vi har i området 47 avstängnings kranar på huvudvattenledningar och drygt hälften av dessa fungerar inte alls. Ytterligare ett antal stänger inte vattnet i stängt läge. Vårt VA nät kommer att behöva rustas upp för att möjliggöra sektionering. Arbetet vid Mesanvägens vändplan är ett första steg i den upprustningen. En permanent lagning som ersätter reparationsmuffen på inkommande vattenledning kommer att tas med i en långsiktig underhållsplan för VA nätet.

De stora kostnader som vi har haft för vattenläckor i området under hösten gör att vi inte kommer att byta fler servis kranar nu under hösten/vintern.

VIKTIGT! Alla ni som är i Skeppsvik, om ni misstänker att det kan finnas en läcka i närheten av er fastighet. Kontakta någon i styrelsen!

 

Fiber och el

Arbetet med att gräva för att lägga ner fiber och elledningar är omfattande och en grov uppskattning är att arbetet kommer att pågå större delen av 2018.

Angående stolpar för el och tele i området så är det som tidigare meddelats en affär mellan Vattenfalls och Telias ledningsansvariga. Alla stolpar med enbart el kommer att tas ner och alla elledningar med tillhörande utrustning tas ner från stolpar som också har telefonledningar. Ansvaret övergår sedan till Telias ledningsansvariga. Hur länge dessa stolpar kommer att finns kvar beror på Telias planer för kopparnätet i vårt område.

Gästabudstaden har gått ut med ett ’sista chansen’ erbjudande som gäller till 30/11 till de fastighetsägare som inte tidigare beställt fiber.  Mer information finns på Gästabudstadens hemsida.

 

Vägar

För att bättre varna för föreningens farthinder har varningsskyltar börjat sättas upp.  De första farthindren vid Tackelvägen, Skeppsviksvägen och Fregattvägen. Resterande skyltar kommer att sättas upp när grävarbetet för fiber och el är avklarat förbi övriga farthinder.

Utformningen av farthindren kommer sedan att ses över i samband med beläggningsarbeten  på de kvarvarande delarna av vårt vägnät.

Beläggning av kvarvarande delar som var planerad till 2018 är framflyttad till efter att allt arbetet med fiber och el är klart i området.

 

Grönområden

Styrelsen har inte planerat några större röjningsarbeten eller fällning av träd den kommande vintern på grund av att vi har haft stora utgifter under hösten för vattenläckor samt även kostnaden för slukhålet i somras.

 

Styrelsen