Gräv entreprenören efterlyser en blå väska, ca 70 cm,  innehållande ett instrument för kabelsökning och några sprejburkar. Den försvann i samband med grävning vid Mesanvägen den 6 juli. Instrumentet används för att lokalisera nuvarande el kablar till respektive fastighet.  Vet någon av er något om den så kontakta grävgänget, de har sin rastkur vid lekplatsen.

Arbetet med fiber och el fortsätter och beräknas nu vara klart till sommaren 2019.
Inkoppling av elkablar i de små skåpen utmed våra vägar pågår för fullt. Alla 6 el-stationer är också utplacerade men ännu inte inkopplade.
Alla fastighetsägare har inte fått sitt avtal om placering av det nya elskåpet.  Som tidigare informerats så ska de nya elskåpen sättas upp innanför tomtgränsen till respektive fastighet och inte på samfällighetens mark. Detta är ett krav från vattenfalls jurister och inte något vi i samfällighetens styrelse eller killarna som gräver kan påverka. Det är vanligt med staket eller häckar en bit utanför den egna tomtgränsen och samfällighetens mark används då som en del av den egna tomten. Information om tomtgränser går att få via kommunens hemsida.  Karta med tomtgränser . Kartbilden går att förstora så att ni kan se er egen fastighet bättre.
Drygt 200 fastigheter i Skeppsvik har nu beställt fiber och grävgänget har den senaste tiden arbetat med grävning av fiber till fastigheter med efterbeställd fiber.
Ca 50 fastigheter där el och fiber går in på skilda ställen till fastigheten kommer att få sin fiber inkopplad tidigare, övriga där fiber och el går in till tomten på samma ställe får vänta på inkoppling av fiber tills det nya elskåpet sätts upp och kopplas in.

Fortsatta undersökningar av markföroreningar som genomförs i Nävekvarn påverkar även samfällighetens fastighet. Undersökning i mark kommer att göras öster om Skeppsviksvägen mellan infarten till Tackelvägen och gångstigen till Mesanvägen.

Förhandlingar pågår med kommun och andra intressenter om en upprustning  av vägen mellan Konsumkorsningen och Sopsorteringen.

Observera att det planerade underhållsarbetet i VA nätet är flyttat till vecka 41, 8/10-12/10. Vattnet kommer vid behov att behöva stängas av i samband med arbetet. Information om när vattnet stängs av görs senast dagen innan avstängningen. Avstängningarna kommer att påverka fastigheter i hela städområde 3, städområde 4 , städområde 5 och städområde 6 samt hela Riggvägen.

Återstående städdagar i höst. Område 4: 29/9, Område 5: 6/10,  Område 3: 13/10 (Nytt datum), Område 6: 20/10.

Styrelsen