Nu har arbetena med vårt elnät semesteruppehåll. Återställning efter grävarbetena för fiber och el nätet är nu klart inom vår samfällighets område. Högspänningsledningar i området ska tas ner och där det är möjligt stolpar med luftledningar vid våra vägar. Styrelsen har fått frågor om när alla stolpar vid våra vägar kommer att tas ner, men som det ser ut nu kommer de flesta stolpar utmed våra vägar att vara kvar. Enligt information styrelsen erhållit finns det drygt 30 abonnenter i Skeppsvik med fasta telefoner anslutna via det gamla kopparnätet, de är spridda över större delen av Skeppsvik.

Detta medför att stolpar endast kan tas ner på sträckor som är markerat med rött på bilden men vara kvar i övriga delar.  Nästan 70% av de som har kvar fasta telefon har också fiber. Funderar ni på att byta till IP telefoni, kontakta er fiberleverantör. Möjlighet att knyta det fasta telefonnumret till mobilen erbjuds också av vissa operatörer. Minskar antalet abonnenter med telefon via kopparnätet kan det medföra att fler stolpar i området kan tas ner.
Det återstår fortfarande arbete med en högspänningskabel på andra sidan av Prästutterviksvägen. Även en sjökabel till öarna ska kopplas ihop med det nya elnätet nedanför reningsverket. När arbetena är avslutade kommer en slutbesiktning att genomföras.

Midsommar firades traditionsenligt vid vår lekplats med dans runt midsommarstången till dragspelsmusik. Glädjande var att flera medlemmar ställde upp och hjälpte till med förberedelser dagen innan midsommarafton.  Styrelsen ser gärna att fler också har möjlighet att hjälpa till med aktiviteterna även på midsommarafton.

Den medlem som under flera år har haft skötseln av tennisbanan som sitt städuppdrag har nu sålt sin fastighet och flyttar från Skeppsvik. Vill du veta mer och är intresserad av att ta över skötseln av tennisbanan, kontakta styrelsen. info@skeppsvik.net.

Planket till sopkärlen vid Spantvägen är klart.

Samfällighetens bidrag till ’rädda bin’ kampanjen är att våra vägkanter klipptes efter midsommar och att våra fält kommer att slås senare i år.

Vi önskar alla en fortsatt trevlig sommar.

Styrelsen