Som tidigare meddelats så är det traditionella midsommarfirandet vid lekplatsen inställt.

Arbetet med att ta ner alla luftledningar i vårt område är nästa klart. Det återstår ett fåtal åtgärder innan arbetet är godkänt.

Årets stämma har genomförts med poströstning. Rösterna är räknade och ett protokoll kommer att finnas tillgängligt senast den sista juni.
Vi har nu en ny styrelse med två nya medlemmar Sebastian Bergendorf som ordinarie ledamot och Anna Moberg som suppleant.

Den planerade beläggningen av Skonert-, Köl-, Kutter-, Toft-, Durk-. och del av Spantvägen är beställd och planeras att genomföras under augusti-september. PEAB kommer att utföra arbetet.

Våra vägrenar har klippts under den gångna veckan.

Under nästa vecka med början den 22 juni kommer underhållsarbete att genomföras i vårt VA nät. Ingen avstängning av vattnet kommer att göras i samband med arbetet.

Vi önskar er alla en trevlig midsommar.

Styrelsen