Var vänlig och respektera att våra gröna sopkärl endast är till för restavfall från hushåll.

Samfälligheten riskerar straffavgifter för felsorterade sopor.  Respektera också oss i styrelsen, det är inte meningen att vi ska behöva köra iväg med felsorterade sopor till återvinningen som någon medlem inte själv tar hand om.

På kommunens hemsida finns information om hur du sorterar ditt avfall och det framgår tydligt från sorteringsguiden vad som får slängas i de gröna kärlen.

https://nykoping.se/bo-bygga–miljo/avfall–atervinning/kallsortering-och-atervinning

Du som slängde en kaffebrygg eller en kudde eller en liten tygklädd trappa uppmanas att genast själv ta hand om det du slängde vid Tackelvägens sopstation.

Styrelsen