INFORMATION OKTOBER 2020

Beläggning av sista etappen av våra vägar är äntligen klar. Det är av samma typ beläggning som finns på våra övriga vägar.  Typen av beläggning kallas tankbeläggning där ett bindemedel sprids på vägbanan och ett stenmaterial läggs på bindemedlet. Med tiden kommer allt stenmaterial att bilda en hård yta på vägen.

Höstens städdagar har genomförts med något lägre deltagande än tidigare år då fler vanligt deltog i vårens städning av baden. Vi har från några medlemmar fått en förfrågan om att medlemmar som på grund av hög ålder inte orkar hjälpa till på städdagen ändå skulle kunna erhålla ett städavdrag, eller erhålla anpassade arbetsuppgifter. På grund av gällande lagstiftning har styrelsen inte möjlighet att besluta om en motsvarande reduktion av medlemsavgiften. Alla betalar en medlemsavgift enligt stämmobeslut, men det är möjligt att få en rabatt på 500 kr för de som bidragit med arbete motsvarande 4 tim. Ett stämmobeslut krävs för att ändra ovanstående regler för att erhålla städavdraget.

Fastighetsägare har inte rätt att sätta upp en friggebod eller annan byggnad på samfällighetens mark utanför den egna tomtgränsen. Den mark som samfälligheten äger är en allmän platsmark av typen parkmark i vår detaljplan. Allmän platsmark är avsedd för ett gemensamt behov och kan inte ändras till tomtmark utan ändring av detaljplanen.

Några medlemmar har frågat vad som gäller vid eldning.                   Samfällighetsföreningen har inte några egna regler gällande eldning utan hänvisar till gällande regler i Nyköpings kommun.

Vi har för första gången observerat att vi har den invasiva växten parkslide i Skeppsvik. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att den ej sprids utanför tomtgränsen.

Under hösten har ett antal träd vid diken, vägtrummor mm tagits bort. Arbetet kommer att forsätta.