Hej,

Styrelsen planerar för att årsstämman den 15 maj 2021 kommer att genomföras med poströstning. Styrelsen vill därför redan nu börja med information om ärenden som kommer att behandlas på stämman.

Vår tennisbana ingår i vårt anläggningsbeslut och skall underhållas av oss. Här behöver vi planera in ett större underhållsarbete. Stolpar och nät runt tennisplanen rostar och är i dåligt skick. Ett förslag till åtgärder kommer att tas upp för beslut på stämman.

Det finns ett policybeslut från årsstämman 2012 att en schablonavgift som fastställs av en årsstämma kan komma att tas ut om vattenmätaren inte byts ut. Med anledning av att vi har medlemmar som efter flera påminnelser inte byter gamla mätare kommer styrelsen nu att förslå att en årlig schablonavgift börjar tas ut av medlemmar som efter påminnelse inte byter vattenmätare som är äldre än 10 år.

Nyköpings kommun har de senaste åren höjt VA taxan en hel del.
2019 var den 31,98 kr/kubik, 2020 en större höjning till 33,90 kr/kubik och nu 2021 får vi betala 35,26 kr/kubik.

Sedan en tid pågår det en inventering av alla SV ventiler. Styrelsens medlemmar har nu tillstånd att leta efter gömda SV ventiler med en metalldetektor. Arbetet med upprustningen av vårt VA-nät planeras att fortsätta med att åtgärda icke fungerande SV ventiler.          

Styrelsen