Valberedningen för Skeppsviks samfällighet hade möte nyligen, och diskuterade det fortsatta arbetet med att ta fram förslag till styrelse.

Valberedningen tillsätts av medlemmarna vid årsstämman, och har till uppgift att hörsamma medlemmarnas önskemål och behov, samt att tillsammans med styrelsen definiera vilka behov som finns, och att bidra till en så bra sammansättning av styrelse som möjligt, på kort och på lång sikt.

Vi ska verka för att hitta medlemmar som vill bidra aktivt till Skeppsviks samfällighet genom arbete i styrelsen.

Valberedningen består av:

När vi nu är i gång med att hitta medlemmar som vill medverka i styrelsen, tar vi gärna emot idéer, förslag och frågor från medlemmarna, gärna så snart som möjligt.

Kontaktinformation till oss finner du ovan. Ta gärna kontakt om du vill veta mer eller är intresserad.

Med vänliga hälsningar,

Valberedningen