Hej,

Pandemin har stor påverkan på oss alla, och vaccinationerna går långsamt. Det är ytterst tveksamt om det kommer att vara möjligt att fira midsommar traditionsenligt vid lekplatsen i år.

Styrelsen har som tidigare meddelat beslutat att även årets stämma kommer att genomföras i form av poströstning den 15 maj. Nu under mars arbetar styrelsen med alla underlag till stämman. Våra revisorer kommer att gå igenom våra räkenskaper och lämna sin revisionsberättelse efter påskhelgen. Vår plan är att alla medlemmar ska ha fått kallelsen till stämman senast den 23 april. Ni kommer att ha möjlighet att ställa frågor och få svar på dessa innan stämman.

Vi vill påminna er alla om att lämna förslag på valbara styrelsekandidater till vår valberedning.  E-post: valberedningen@skeppsvik.net

Vi kommer enligt tidigare praxis föreslå att den rörliga vattenavgiften för 2021 debiteras enligt kommunens taxa för 2021 som är 35,26 kr/kubik. 2020 var ett undantag då vi använde 2019 års taxa vid debiteringen 2020.

Som tidigare meddelats behöver stolpar och nät runt vår tennisbana åtgärdas. Styrelsen har ett kostnadsförslag för att byta ut alla stolpar och nätet för ca155 000 kr. Då det är mest kostnadseffektivt att åtgärda allt på en gång kommer styrelsen ta med kostnaden i budgetförslaget och underhållsplanen för 2021 och åtgärden kan då beslutas när budgeten för 2021 fastställs.

Nyköpings kommunen planerar ett möte senare i mars angående ansvar för vägen mellan Nyköpingsvägen och infarten till återvinningsstationen. 3 vägföreningar, Nävekvarns vägförening, Prästutterviks vägförening och Skeppsvik kommer att delta i mötet tillsammans med ansvarig från kommunen.
Vägen saknar huvudman idag. De fastigheter som idag har utfart till vägen är medlemmar i Nävekvarns vägförening. 


Styrelsen