Hej,

Våra vägar kommer att sandsopas den 16 april. Enligt vår beställning skall vägen vattnas innan sopning.

Vi har de senaste månaderna fått flera förfrågningar från medlemmar om möjlighet att förtöja en båt vid våra stränder.
Det är inte tillåtet att varaktigt lägga upp eller förtöja båtar eller anlägga privata bryggor utmed stränderna i området.  Här hänvisar vi i stället till båtklubben för varaktig förtöjning av båtar.

Nu är våren här och några av er kanske planerar ett sommarprojekt på tomten.
Vi får då och då frågor om Grannemedgivande för bygglovsbefriade byggnader närmare tomtgräns än 4,5 m mot samfällighetens mark. Enligt vår detaljplan är all mark som samfälligheten äger allmän platsmark.
Allmän platsmark innebär att samfälligheten inte kan ge ett Grannemedgivande för placering närmare tomtgräns än 4,5 m och enligt information på Nyköpings kommuns hemsida är kravet i stället ett bygglov.
Gå gärna in på länken till kommunens karta som finns på vår hemsida och välj flygbild samt zooma in er fastighet för att se er tomtgräns.
Vi vill också påminna er om att det inte är tillåtet med byggnader utanför tomtgräns.

Den gamla snurrkarusellen på lekplatsen är trasig och vi ber er respektera avspärrningen av den. Vi undersöker nu om det finns möjligheter att reparera den, går det inte kommer vi att ta bort den. 

 

Styrelsen