Nu finns ett justerat protokoll från årsmötet tillgängligt på hemsidan.
Protokoll finns också att hämta i brevlådan på lokalen.

Föreningen har skickat ut faktura om avgifter vilka ska betalas senast
30 juni.

Viktigt för oss alla är att vi behöver bli bättre på att sopsortera.
Vi har nu en kraftig ökning av våra sophämtningskostnader på grund av den stora mängden sopor som kastas i våra gröna kärl.
På årsmötet beslutades att minska antalet kärl för att begränsa kostnadsökningen.
Vänligen respektera: Släng inte tidningar, pappers och plastförpackningar, glas och metall i våra gröna sopkärl.
Sortering och återvinning finns nära Gula Kvarnen i Nävekvarn, alltid öppet.
Större saker kan lämnas måndagar mellan kl. 14.00 och 19.00, den 5 juni (Obs! Öppet 14.00-17.00), 19 juni, 3 juli, 17 juli, 31 juli, 14 aug, 11 sep, 9 okt, 6 nov, 4 dec. i inhägnat område nära den ständigt öppna återvinningen.

Styrelsen har haft ett första konstruerande möte. Se information om nya styrelsen på hemsidan och anslagstavlorna.

200 vattenmätare är levererade till föreningen och installationen av dessa påbörjas från den 1 juni.
Entreprenören tar kontakt med fastighetsägaren.

Styrelsen

E-post: info@skeppsvik.net