Hej,

Hoppas sommaren fortsätter att vara solig och varm så att vi kan njuta av vårt vackra område.
Protokollet från stämman finns på hemsidan. Tack alla ni som deltog.

Styrelsen fick några nya uppdrag som vi ska arbeta vidare med! Vi ska förbättra kommunikationen där detta brev är en del i detta. Styrelseprotokollen är inte offentliga men styrelsen kommer efter varje styrelsemöte att kort sammanfatta frågor vi diskuterat med information till alla medlemmar. Informationen finns på hemsidan och på anslagstavlorna. De som har anmält e-postadress kommer att få ett meddelande om detta med länk till hemsidan. Vi ser fram emot en ökad kommunikationen i föreningen och tar gärna emot era synpunkter och tips. Enklast når ni styrelsen genom e-post eller via brevlådan, adresser se nedan.

Vid styrelsens möte gick vi igenom läget för byte av vattenmätare. Det fungerar väl och enligt den plan vi har. Vi ber er att medverka så att bytena kan ske smidigt.
Byte av ej fungerande servisventiler planeras.

Den 4 juli ska våra platser för sopkärlen asfalteras, det kan bli lite svårare att komma åt dem under tiden asfalteringen sker. Men vi gör vad vi kan för att det ska fungera.

Klippning av vägkanterna kommer att ske efter midsommar och vi vill åter påpeka att det inte är tillåtet att parkera på vändplatserna!

Lupiner ska plockas bort och förstöras på lämpligt sätt. Lupiner är en av de mest problematiska invasiva växterna i Sverige i dag.

Föreningen har en lekplats och en tennisbana och vi ber er observera att på föreningens mark ska det inte finnas några andra lekredskap.

Ha en härlig fortsättning på sommaren, vi återkommer med info i mitten av augusti.

Styrelsen