Hej!

Styrelsen har vid sitt senaste möte bl a behandlat en del frågor och kris o beredskap.

 • Beredskap för utebliven vattenleverans från kommunen och vid vattenläckor i vårt eget VA nät.
 • Alla redskapen på lekplatsen ska granskas av sakkunnig person.
 • De kraftiga regnen och blåsten har medfört några problem.
  Badplatsen Skedenviken har drabbats skador, sanden under gungorna försvunnit, och den yttersta delen av bryggan har skadats. Åtgärder pågår bl a ska en sakkunnig granska hela bryggan, viktigt inte minst inför vintern och isen.
  Vi har inte noterat någon översvämning i området.
  Bordet vid Skedenviken har utsatts för skadegörelse, men är nu renoverat.
 • Döda träd fälls vartefter för att undvika skador. Granar med granbarkborre tas bort.
 • Små “potthål” på vägarna ska åtgärdas med reparationsasfalt
 • Föreningens ekonomi följer budget, ser bra ut.
 • Styrelsen har börjat en diskussion om ansvarsfördelningen.

Byte av vattenmätarna pågår, hittills har drygt hälften av alla mätare byts. Entreprenören Sandbäckens rör tar direkt kontakt med varje fastighetsägare och bokar tid. Om de inte får svar ska de skicka SMS så att ni får kontakt.  På grund av inbrott i flertalet av företagets bilar i sommar används en bil med annan företagslogga.
Ett antal icke fungerande Servisventiler (SV) kommer att bytas under hösten. Berörda fastighetsägare informeras innan bytet

Snart dags för städning så att vårt område blir ännu trevligare. Info på anslagstavlorna och på hemsidan – Allmänningar och städdagar. Alla är välkomna, trevligt att träffa grannarna!

Asfalteringen av platserna för sophantering av hushållssoporna är klar nu.

En medlem har röjt mellan boulebanan vid lekplatsen och fältet. Riset kommer att tas omhand på städdagen.
Städledarträff inför kommande städdagar planeras
Slåtter av våra åkrar har beställts. I år kommer det som slås att tas omhand av Dammkärrs hästgård.
Efter höstens städdagar kommer våra diken att klippas
Styrelsen har fått information om att spår av ett vildsvin setts i vårt område.

Styrelsen har sitt nästa möte den 1 oktober. Om du har några frågor eller förslag, skriv och
skicka in detta. Välkommen med synpunkter

Styrelsen