Hej!

Bytet av vattenmätarna fortsätter, hittills har ca 260 vattenmätare bytts. På grund av för få inbokade mätarbyten har Sandbäckens Rör förnärvarande ett uppehåll i arbetet. Styrelsen återkommer med mer information.

Ett antal servisventiler (SV) planerades att bytas i slutet av augusti. Tyvärr fick arbetet avbrytas på grund av att det var för mycket vatten i marken.  En torrare period utan regn behövs innan arbetet kan slutföras. Det påverkar också bytet av vattenmätare i några få fastigheter där nuvarande SV behöver bytas innan vattenmätaren kan bytas.
De pinnar med gula och gröna markeringar som finns i området är kabelutsättning, det är en märkning för el och fiber kablar inför grävarbeten vid byte av servisventiler.

Våra åkrar har i år slagits av Stall Dammkärr

Styrelsen uppmanar alla att vara försiktiga vid bryggan och ej använda gungorna i nya badet – de påverkades av de häftiga regnen och vinden i slutet av sommaren. Åtgärder kommer så snart som möjligt. Vi har även begärt offert för en säkerhetsbesiktning av lekplatsen.

Nästan alla städområden är nu klara med sina jobb. Ca 35 % av medlemmarna har deltagit  det finns alltså plats för flera och vi ser att insatserna ger bra resultat.

Välkomstbrevet som alla nya medlemmar får behöver utvecklas. Är det något du saknade i detta brev? Skriv till styrelsen. Tack! Dokumentet finns på hemsidan under information för boende.

Styrelsen kommer senare att tillsammans med städledarna ha en genomgång av behoven av trädfällning/röjning mm på samfällighetens mark. Om du har synpunkter ta upp dessa med städledaren i ditt område eller i ett e-brev till styrelsen.

Vi har, som vanligt, även diskuterat synpunkter från enskilda medlemmar om diken, träd med flera frågor som vi kommunicerar direkt med de berörda medlemmarna.
Styrelsen har även dialog om förbättrad arbets- och ansvarsfördelningen inom styrelsen.

Många frågar efter sin tomtgräns. På Lantmäteriets webbsida (lantmateriet.se   Min fastighet) kan var och en logga in och hitta sin fastighet i avstyckningskartan med koordinater för tomtpinnarna, se prick mark och mycket mera

Vi hoppas att alla medlemmar får en vacker och varm höst – det har ju börjat bra!

Styrelsen har sitt nästa möte den 22 oktober. Om du har några frågor eller förslag, skriv och skicka in dessa.
Välkommen med synpunkter!

Styrelsen