Hej,

Sandbäckens rör fortsätter arbetet på måndagar och fredagar med byte av vattenmätarna. Styrelsen hjälper till med bokningar med målsättning att så många som möjligt av de gamla vattenmätarna ska vara bytta mot nya fjärravlästa mätare innan årsskiftet. I området finns dock ett antal fastigheter där servisventilen (SV) behöver bytas innan konsol och ny mätare kan installeras. Arbetet med byte av servisventiler planeras återupptas till våren och de sista mätarna kommer att bytas då.

Under vecka 47 sker säkerhetsbesiktning av lekplatsen – för att minimera skaderiskerna och för att uppfylla gällande krav på lekplatser.

Bryggan vid badplatsen är skadad och beträdes på egen risk. Upphandling av åtgärder pågår men åtgärdas troligen under våren

Nya lock till brunnar med trasiga brunnslock är beställda och kommer att bytas.

Styrelsen har under hösten fått in många önskemål om röjning av allmänningar och nedtagning av träd i anslutning till tomter. Prioritering sker utifrån risker och med tanke på kostnaderna.

Vi påminner om att i de gröna kärlen vid våra två sopstationer får endast sorterat restavfall från hushåll slängas.  Alla förpackningar av papper (även mjölkförpackningar o liknande), samt plast, metall och glas skall slängas i återvinningsstationen nära Gula Kvarn i Nävekvarn. Information om källsortering  finns på kommunens hemsida.
En större återvinningscentral är öppen minst en måndag per månad för grovavfall och farligt avfall. Björshults återvinningscentral för alla typer av avfall har öppet de flesta veckodagar. Se öppettider för återvinningscentraler på kommunens hemsida

Styrelsen har sitt nästa möte den 14 januari 2024, skicka ett e-brev om du har synpunkter, frågor eller förslag.

Från styrelsen önskar vi alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi hörs och ses!

Styrelsen