Styrelsen önskar alla medlemmar god fortsättning på det nya året, 2024.

Reservera den 18 maj för årsmötet, som även detta år kommer att hållas i Brukslokalen i Nävekvarn.

Vädret har medfört att vi har haft ett besvärligt vinterväglag i vårt område med snömodd och halka.
Styrelsen har kontaktats av medlemmar med synpunkter på snöröjning och halka. Vid dessa tillfällen har kontakt tagits med entreprenören. Styrelsens medlemmar som bor permanent i Skeppsvik har vid behov av extra halkbekämpning/snöröjning kontakt med entreprenören.

Nästan 300 Vattenmätare är bytta. För merparten av de mätare som återstår att byta behöver servisventilen (SV) bytas först och som tidigare meddelats fick arbetet med SV byten under hösten avbrytas på grund av mängden vatten i mark.  Styrelsen har gjort ett test och läst av några mätare, avläsningen fungerar som förväntat.

Nästa styrelsemöte är planerat till 18 februari.

Styrelsen