En besiktning av lekplatsen samt gungorna vid Skedenviksbadet har gjorts av auktoriserad firma. Vi har fått ett antal anmärkningar vad gäller säkerheten på lekutrustningen.
Som följd av detta har styrelsen tagit beslut om att karusellen och bollplanket, som inte bedöms säkra enligt dagens standard, ska tas bort.
I övrigt utreds vad som är möjligt att renovera och vad som behöver ersättas.
Hör av er om ni har synpunkter eller önskemål om komplettering av lekredskap.

Vi har noterat en högre förbrukning av vatten den senaste tiden, varför information om att se över den egna fastigheten skickades ut.
På den nya mätaren visas normalt inga symboler, en symbol är bara synlig när det symbolen varnar för har inträffat.
Vi vill varna för att temperaturer nära 0 grader vid mätaren utgör en risk för frysskador.
Ni som lämnar er fastighet en kortare eller längre tid uppmanas att alltid stänga av ert inkommande vatten före vattenmätaren. Har ni möjlighet stäng också av ert vatten vid tomtgräns. Vi känner till att det vid flertal tomter är mycket vatten i mark som kan medföra att servisventilen frusit fast så det är viktigt att ni också alltid kan stänga av ert inkommande vatten innan vattenmätaren.

Senare under vårvintern kommer en planerad röjning utmed Skeppsviksvägen att påbörjas.

Nästa styrelsemöte är planerat till 10 mars och som tidigare meddelats är årsmötet planerat till den 18 maj.

Styrelsen