Förbrukningen av vatten i Skeppsvik är åter normal efter en period med hög förbrukning. Styrelsen har med hjälp av avläsning av de nya vattenmätarna försökt hitta orsaken till den högre vattenförbrukningen.
Årets vinter har varit besvärlig med perioder med mycket låga temperaturer vilket påtagligt ökat risken för vattenskador.
Vi kan konstatera att det funnits blandare som läckt, läckande vattenutkastare samt läcka på en ledning mellan egna byggnader
Tyvärr har det också uppkommit vattenskador där inkommande vatten till byggnaden inte varit avstängd innan vattenmätaren och temperaturen varit för låg.

De av er som inte har en fjärravläst mätare installerad kommer att få en vattenblankett som ska lämnas in, de fjärravlästa mätarna kommer att läsas av i mitten av maj.

Bryggan vid Skedenvikens badplats kommer att renoveras i etapper. En första etapp är att ersätta den yttersta delen med en ny del. Detta planeras vara klart innan sommarens badsäsong.

Valberedningen söker kandidater till styrelse och valberedning.
Kontakta någon av dem om du själv är intresserad eller vet någon som är det.
Valberedningens email: valberedningen@skeppsvik.net
Gunnar 076-0137470, Jonas 070-3955668, Bengt 070-5661332

Nästa styrelsemöte är planerat till 14 april och som tidigare meddelats är årsmötet planerat till den 18 maj.

Styrelsen