Sandsopning av våra vägar är beställt och planerat till vecka 17.

Den yttersta delen av badbryggan är nu ersatt med en ny del.
Nästa år planeras renovering av den återstående delen.

Anmärkningar från lekplatsbesiktningen på gungorna vid badplatsen och på lekplatsen kommer att åtgärdas.
Hålen i bollplanket är för stora och därmed inte godkända. Hålen kommer att sättas igen.
Åtgärder för lekplatsen kommer att startas under april.

Arbetet med att byta servisventiler som avbröts i höstas på grund av att det var för blött i marken kommer att fortsätta så snart det är möjligt efter att det har torkat upp.
När detta är klart planeras resterade ca 20 vattenmätare att bytas.

Det har varit några dagar med mycket kraftiga vindar i vårt område och styrelsen har fått information om studsmattor som blåst i väg.
Ni som har studsmattor ute på er fastighet, tänk på att förankra dessa väl så att de inte blåser i väg och skadar någon.

Nästa styrelsemöte är planerat till 5 maj och som tidigare meddelats är årsmötet planerat till den 18 maj.

Styrelsen